Sjeverna dalmacija


Kroz 4 epizode prezentirana je obrana Sjeverne Dalmacije i borbe sa Kninskim korpusom i pridruženim snagama zrakoplovstva i mornarice agresora do 3.siječnja `92.

PREGLEDAJTE TRAILER I FILMOVE