Osijek 2 - u Domovinskom ratu


Bitka za Istočnu Slavoniju je prezentirana kroz ovu epizodu vezanu uz obranu Osijeka.

PREGLEDAJTE FILM