Gacka i Lika 1 - Domovinski rat


Kako je neprijatelj do nogu poražen u nastojanju da ostvari južni krak granice Virovitica - Karlovac - Karlobag.

PREGLEDAJTE FILM