Gacka i Lika


Kako je neprijatelj do nogu poražen u nastojanju da ostvari južni krak granice Virovitica - Karlovac - Karlobag.

PREGLEDAJTE TRAILER I FILMOVE