Banovina i Kordun 1 - Domovinski rat


Prva od 4 epizode borbenih djelovanja do 3. siječnja `92. na Banovini i Kordunu

PREGLEDAJTE FILM